Изградете своe собственo
бъдеще в Германия!
Открийте своите възможности.

Млад занаятчия по време на работа

Професионалист ли сте в областта на инженерството, компютърните науки, природните науки или технологиите? Искате ли да се дипломирате или да получите професионално обучение? На този уебсайт ще намерите резюме на най-важната информация на вашия език. Пълната версия е налична на немски, английски, испански и френски език.

Пълна версия

On the table is laptop. Person selects a point on the virtual sheet.
© MarutStudio – stock.adobe.com

Quick-Check

С Quick Check можете да проверите шансовете си да живеете и работите в Германия.

започнете бързата проверка

There is a magnifying glass on the laptop keyboard. In the magnifying glass you can see the word "Jobs".
© iStock.com/deepblue4you

Пазар на труда

Намерете работата, която отговаря на вашите квалификации.
Трудовата борса „Make it in Germany“ предлага хиляди интересни предложения за работа в Германия, готови за вас.

Пазар на труда

Young woman holding an EU flag
© iStock.com/MarianVejcik

Специална информация за граждани на ЕС

Вие сте гражданин на държава членка на ЕС и искате да работите в Германия? Принципът на свободно движение на работници в рамките на ЕС дава на гражданите на държавите членки по-лесен достъп до германския трудов пазар. Тук Ви представяме широката гама от помощни мерки, от които като гражданин на ЕС можете да се възползвате при необходимост.

повече информация

Граждани на Европейския съюз

Само когато сте добре информирани можете да вземете правилно решение в ежедневието. Уебсайтът на Бюро за равно третиране на работниците от ЕС в областта на труда и заетостта Ви предлага информация по важни теми, свързани с живота и работата в Германия както и информация за възможностите за съвет.

повече информация

Logo Anerkennung in Deutschland
© Anerkennung in Deutschland

Признаване в Германия

Желаете Вашата професионална квалификация да бъде призната в Германия? Как става това, ще научите в портала „Признаване в Германия". Консултантите от "Признаване в Германия" с удоволствие ще отговорят на въпросите Ви и по телефона. Информация за горещата линия ще намерите тук.

повече информация

Woman working at the office in front of a computer
© iStock.com/PeopleImages

Гореща линия

Посредством нашата гореща линия ще получите лична консултация на немски или английски език по темите търсене на работа, работа и професия, признаване на чуждестранни професионални квалификации, влизане в страната и пребиваване, както и изучаване на немски език. Повече информация за горещата линия ще получите тук.

отидете на горещата линия

Aerial view of highway admidst trees